Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

martulla
Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.
http://jajebie.soup.io
martulla

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viabanshe banshe
martulla
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabanshe banshe
martulla

Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.


Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
martulla

 Bądź z kimś kto cię uskrzydla

Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
martulla

Jeśli przetrwamy dzisiejszą noc,to przetrwamy wszystko co dalsze.


Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
martulla
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
martulla
8676 99df 500
Reposted frombanitka banitka
martulla
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic
martulla
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic
martulla
Lepiej nigdy nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie - zaczniecie tęsknić
— 'Buszujący w zbożu'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
martulla
8830 ff56 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
martulla
Na jawie świat jest dla wszystkich jeden i ten sam, ale we śnie każdy ucieka do własnego świata.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
martulla
martulla
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viarawwwr rawwwr
martulla
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaoutofmyhead outofmyhead
martulla
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viasardoniczna sardoniczna
martulla
Zasuwaj, a nie oglądaj się w lustrze, efekty przyjdą.
— Michał Żurawski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
martulla
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości. Od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl