Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabadgal badgal
martulla
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viatinkerbelljar tinkerbelljar
martulla
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viatinkerbelljar tinkerbelljar
martulla
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viagabrynia gabrynia
martulla
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viatinkerbelljar tinkerbelljar
martulla
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę..
Reposted fromheartbreak heartbreak viatinkerbelljar tinkerbelljar
martulla
3017 32fb
martulla
Tylko dwie rzeczy są wieczne: wszechświat i ludzka głupota, choć co do pierwszej - nie ma pewności.
— Albert Einstein
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
martulla
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
martulla
4105 3f02 500
Reposted fromzajebela zajebela vialeniwieec leniwieec
nie jestem całkiem wyleczona z przeszłości
— (via ivnne)
martulla
9247 9d52
9300 8540
I can’t talk about it because if I talk about it that means it matters. If it matters that means it’s real, and if it’s real that means it’s going to hurt.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
martulla
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
martulla
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viawetryagain wetryagain
martulla
I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viawetryagain wetryagain

July 05 2017

martulla
2023 bd4c 500
Food is EVERYTHING
Reposted fromgreywolf greywolf
martulla
martulla
6009 a1f1 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl