Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

martulla
Patrzysz, ale czy widzisz?
martulla
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
martulla
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viadarkparadise darkparadise
martulla
3154 7df9 500
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viasoko soko
martulla
A co z tobą, co ze mną? Co z nami? Nie lubię melodramatycznych wyznań, ale zaangażowałam się uczuciowo.
— Charles Bukowski “Kobiety”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasoko soko
martulla
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viaalliwantisyou alliwantisyou
martulla
3690 fe14
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vialululuj lululuj

July 24 2017

martulla
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viasoko soko
martulla
7034 986a 500
Reposted fromdjLangley djLangley vialululuj lululuj
martulla

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

martulla
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viaAnneBonny AnneBonny
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabanshe banshe
martulla
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viabanshe banshe
martulla
Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.
http://jajebie.soup.io
martulla

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viabanshe banshe
martulla
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viabanshe banshe
martulla

Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.


Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
martulla

 Bądź z kimś kto cię uskrzydla

Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
martulla

Jeśli przetrwamy dzisiejszą noc,to przetrwamy wszystko co dalsze.


Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
martulla
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl