Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

martulla
Śmiech to zdolność człowieka do obrony przed światem, przed sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
martulla
3417 c152 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Obronie Ciebie przed tym co od dziecka znam na pamięć.
— Paluch - W każdej chwili. (via ordinary-world-of-ordinary-girl)

October 31 2017

martulla
Dochodzę do wniosku, że na świecie istnieją dwa typy ludzi: tacy, którzy doszczętnie rujnują komuś życie i tacy, którzy nadają mu sens. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
martulla
Udawanie, że Cię nie kocham było najtrudniejszą rzeczą w moim życiu.
— Pretty Little Liars
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

martulla
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
martulla
0223 538c
martulla
Reposted fromyubaba yubaba viaoutofmyhead outofmyhead
martulla
Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.
— Katarzyna Pisarzewska – "10 x miłość"
Reposted frompiepszoty piepszoty viaodejdz odejdz
martulla

"Ale w miarę czekania przestaje się już czekać".

Albert Camus "Dżuma"

Reposted fromacetylcoa acetylcoa viaoutofmyhead outofmyhead
martulla
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viaoutofmyhead outofmyhead
martulla
9209 117c 500

October 05 2017

*Melanchujnia*

A
W tych czasach
Człowiek
w
Człowieku
Człowieczeństwo
Morduje

— Piotr Tokarz
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Znasz ten ból kiedy uczucia biorą nad Tobą władzę?
— (via irracjonaliz-m)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
martulla
NIEWAŻNE ILE DNI W TWOIM ŻYCIU WAŻNE ILE ŻYCIA W TWOICH DNIACH.
Reposted fromyannim yannim
0405 8285 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
0404 ed47 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
martulla
Wróci słońce - myślał Muminek, podniecony. - Koniec z ciemnościami, koniec z samotnością. Będzie można usiąść sobie na werandzie i pogrzać plecy...
— Tove Jansson – Lato Muminków
Reposted fromrzuczasty rzuczasty
martulla
7852 8a38
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl