Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

martulla
Jesteś zbyt dobra, by zrezygnować.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
martulla
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
martulla
7950 b307 500
Reposted fromseaweed seaweed viastarryeyed starryeyed
martulla
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
martulla
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastarryeyed starryeyed
martulla
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść – przeciwieństwem miłości jest obojętność.
— ks. Piotr Pawlukiewicz

May 16 2018

martulla
7658 1a26
Reposted fromiamstrong iamstrong
martulla
8197 99dc 500
Reposted frommessinhead messinhead
martulla
6710 55c1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martulla
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martulla
6728 f490 500
Olga Wojciechowska - "Anomalie myślowe"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martulla
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted fromlambadada lambadada viaMsChocolate MsChocolate
martulla
6735 99fd 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martulla
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viasugarvenom sugarvenom
martulla
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viastarryeyed starryeyed
martulla

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viastarryeyed starryeyed
martulla
Mijała mnie już tyle razy. A ja za każdym razem błagałem w myślach "zatrzymaj się, nie mijajmy się już nigdy więcej".
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaacetylocoa acetylocoa
martulla
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viaacetylocoa acetylocoa
martulla
I’ve been waiting all night for you to tell me what you want
Tell me, tell me that you need me
— Rudimental
Reposted fromakward akward

April 17 2018

martulla
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl