Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

martulla
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viastarryeyed starryeyed
martulla
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
martulla
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martulla
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas. 
— Colleen Hoover
Reposted fromlovvie lovvie
martulla
Dzień bez Ciebie nie jest dniem, tylko ciągiem zdarzeń, bez szczęścia, miłości.
— moglismywszystko.soup
Reposted fromlovvie lovvie
martulla
Daleko nam do siebie strasznie
— happysad
martulla
martulla
1560 8278 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
martulla
Droga przez las nie jest długa, jeśli kochamy osobę, którą idziemy odwiedzić.
— zairskie przysłowie
Reposted fromavooid avooid viaoutofmyhead outofmyhead
martulla
3124 382d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martulla
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martulla
To nie jest tak, że ja mam wszystko i wszystkich w dupie. Nawet gdybym chciała żeby tak było, to nie jestem w stanie zmieścić tego całego pakietu w dwóch pośladkach. Ja po prostu przestałam przejmować się pierdołami, a pierdołą może być zarówno sytuacja jak i człowiek. 
To tak jakbym wrzuciła luz zjeżdżając z długiej i stromej górki. Bardzo ekonomiczne podejście do życia. Nie traci się czasu oraz energii na rzeczy i ludzi mało ważnych, bo przecież to zjawisko wiąże się z mniejszą eksploatacją umysłu. Ciężko jest lekko żyć, ale brak tendencji do przeżywania wszystkiego nad wyraz wiele ułatwia.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martulla
8771 7ce1
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead
martulla
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

April 14 2018

martulla
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourprisoner yourprisoner
martulla
6077 5578 500
Reposted fromowca owca viayourprisoner yourprisoner
martulla
- Nie odbierzesz?
- Nie.
- A to dlaczego?
- Bo go ignoruję.
- A co takiego zrobił?
- Raczej nie zrobił. 
- To czego nie zrobił?
- Postanowił zmienić swoje plany... bo się pojawiłam.
- Hahaha. I to jest powód do ignorowania człowieka?
- Serio uważasz, że potrzebuję kogoś, kto po kilku spotkaniach nie trzyma się swoich celów? A długoterminowe plany rozwojowe i życiowe szanse chce zaprzepaścić i zmienia plany dla jakieś dupy. W tym przypadku mnie? No proszę Cię. Za trzy lata by mi wypomniał "bo dla Ciebie to zrezygnowałem z..."
- Aha... zaczyna się.
- Właśnie, chodzi o to, że się nic nie zaczyna! 
- Złamiesz mu tym serce...
- Na dobre mu to wyjdzie. Nawet nie wiesz jacy kreatywni są ludzie ze złamanymi sercami. 
- Hahaha, kurwa, czasami nie mogę z Tobą.
- Ciesz się, że tylko czasami. Ja z samą sobą nie mogę zawsze.
— "Intymność"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayourprisoner yourprisoner
martulla
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viapompompom pompompom
martulla
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
martulla
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl